NOVINKY

arr3AprílVyber si ľubovoľne produkty v hodnote 200€, zaplatíš iba 130€, poštovné budeš mať zdarma (kurierom... arr3Akcie v mesiaci AprílVyužite super akcie v mesiaci Apríl. V prípade otázok kľudne volajte 0911585814...

TOVAR V AKCII

cena 32,59 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Vítame Vás v našom internetovom obchode a ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, a že ste sa rozhodli objednať u nás. Internetový obchod LiveFashion ponúka služby v súlade s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Nakupovať môžu právnické ako aj fyzické osoby za predpokladu dodržania týchto pravidiel, ktoré sú garantované aj z našej strany, ako predávajúceho. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, či e-mailom.

 1. Právne predpisy

Internetový obchod LiveFashion sa pri svojej činnosti riadi nasledujúcimi právnymi predpismi Slovenskej republiky:

 • zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
 • zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 1. Prevádzkovateľ  služby (predávajúci)

 

www.livefashion.sk

Artegos Real s.r.o.

Studienka č. 601

908 75 Studienka

Slovenská republika

IČO: 52136531

DIČ: 2120907448

 

Emailová adresa: info@livefashion.sk

Telefón:  0911 585 814

 

2.Objednávka tovaru

Objednávka predstavuje kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa realizuje obchod medzi kupujúcim a predávajúcim, teda predaj a dodane tovaru.

Pred objednaním tovaru nie je potrebné sa zaregistrovať. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať, môžete tak urobiť na hlavnej strane. Registráciou si vytvoríte konto, a tým máte prípadné ďalšie nákupy zjednodušené, a výhodou registrácie je možnosť sledovania stavu objednávky.

Objednávka môže prebiehať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Prostredníctvom eshopu – internetová stránka www.livefashion.sk
 • Prostredníctvom e-mailu na adresu info@livefashion.sk

Predajca preferuje objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

Po vykonaní objednávky, kupujúcemu príde na ním zvolenú e-mailovú adresu automaticky email s číslom objednávky, zoznamom objednaného tovaru a kontaktnými údajmi. Najneskôr do 24 hodín bude objednávka potvrdená a zrealizovaná predávajúcim, o čom bude kupujúci informovaný emailom.

Každá takto uskutočnená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany.

 

3.Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať želaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene a platobných podmienkach, ktoré platia v deň vykonania objednávky.

Predávajúci tovar odosiela poštou, ale nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené zavinením pošty, ani za nesprávne dodanie spôsobené zle zadanou dodacou adresou kupujúcim.

 

4.Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu platnú v deň objednávky.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a skontrolovať jeho neporušenosť. V prípade akýchkoľvek problémov to bezodkladne oznámiť predajcovi.

Ak si kupujúci objednaný tovar na dobierku do 15 dní na pošte neprevezme, pošta ho odošle naspäť predajcovi, preto ak ste kupujúci a zdržujete sa dlhodobo mimo dodacej adresy, nechajte si tovar poslať na adresu a meno blízkej osoby, ktorá tovar prevezme.

Neprevzatie objednaného tovaru je posudzované ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci sa vyhradzuje právo na storno poplatok 20€. Tento poplatok nebude požadovaný, ak kupujúci kontaktuje predávajúceho a požiada o opätovné doručenie. V tomto prípade kupujúci uhradí kúpnu sumu vopred na účet predavajúceho.

 

5.Ceny

Ceny produktov, ktoré sú uvádzané sú konečné. Pripočítava sa k nim iba suma za poštovné.

 

6.Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku, pričom tak musí vykonať v čase medzi odoslaním objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, a to písomne na e-mailovú adresu.

Predávajúci má právo v odôvodnených prípadoch stornovať objednávku. Za odôvodnený prípad sa považuje výrazná zmena ceny alebo podmienok nadobudnutia tovaru u dodávateľa, alebo nesprávne udanie dodacích údajov zo strany kupujúceho. O týchto skutočnostiach bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

 

7.Dodacie podmienky

Dodanie záleží od dostupnosti objednaného tovaru na sklade. Každá objednávka bude vybavená v najkratšej možnej lehote. Pri tovare je vždy uvedený stav – či je skladom, prípadne informácia o tom kedy bude naskladnený, alebo o tom že ide o produkt na objednávku. Väčšina tovaru je bežne dostupná – skladom. Tento bežne dostupný tovar je pri doručení na dobierku ihneď vyexpedovaný, pri platbe prevodom na účet je tovar odoslaný okamžite po pripísaní platby na účet predávajúceho, prípadne po odoslaní potvrdenia o zaplatení na emailovú adresu predávajúceho.

Tovar, ktorý je iba na objednávku bude objednaný konkrétne pre kupujúceho. Pri jednotlivých druhoch takéhoto tovaru  predávajúci kupujúceho priebežne informuje. Dodacia doba tovaru na objednávku nepresiahne 10 pracovných dní. V prípade nedodania tovaru do maximálne 10 pracovných dní sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu (v prípade úhrady platby prevodom) vrátiť celú uhradenú sumu na účet kupujúceho.

 

8.Podmienky doručenia a platby

Ako predávajúci svojim zákazníkom ponúkame dva najrozšírenejšie spôsoby platby a doručenia tovaru, podľa výberu kupujúceho.

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku, alebo  druhou triedou po prevode peňazí na účet, pričom ceny doručenia sú uvedené  jednotlivo pre každý spôsob.  V košíku sa kupujúcemu zráta hmotnosť celej objednávky a priradí sa suma poštovného.

Cena prepravy je určená nasledovne:

 

Dobierka Slovenskou poštou

od 5€

 

Prevodom

od 2,00€

Objednávka do hodnoty 30€ nebude zaslaná formou dobierky.

 

9.Vrátenie tovaru a reklamácia

Kupujúci má v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar v prípade, že je :

-          Nepoškodený

-          Zabalený v originálnom balení

-          Nevykazuje používanie

-          Je pri ňom pribalený doklad o kúpe

do 14 pracovných dní odo dňa kedy mu bol tovar doručený. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu sumu za tovar bez poštovného na ním zadané číslo účtu, alebo zašle poštovou poukážkou, po doručení tovaru do 14 dní.

Pre prípad reklamácie tovaru musí kupujúci uchovať dodací list, faktúru, alebo iný doklad na základe ktorého bol tovar kúpený. Záručná doba je v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 24 mesiacov. Pokiaľ bude reklamácia uznaná ako oprávnená bude tovar opravený alebo vymenený a doručený späť kupujúcemu.

Pre prípady odstúpenia od zmluvy a prípad reklamácie kupujúci doručí predajcovi tovar prostredníctvom pošty na vlastné náklady. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie počas doručenia.

10.Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje ochraňovať osobné údaje poskytnuté kupujúcim, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov, a neposkytovať ich tretím osobám ( výnimka je poštová služba). Údaje budú použité iba pre potreby www.livefashion.sk

Ochrana osobných údajov e-shopu Livefashion
 1. Spoločnosť Artegos Real s.r.o., so sídlom Studienka 601, 908 75 Studienka, IČO 52136531, zapísaná v Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 133965/B (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Erikou Ambrózy teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@livefashion.sk

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.livefashion.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk
 1. Udeľujete týmto súhlas Artegos Real s.r.o., so sídlom Studienka 601, 908 75 Studienka, IČO 52 136 531, zapísaná v Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 133965/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • marketingové cookies (anonymné)
  • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
  • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom:

  • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
  • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu
 1. Udeľujete týmto súhlas Artegos Real s.r.o., so sídlom Studienka 601, 908 75 Studienka, IČO 52 136 531, zapísaná v Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 133965/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • emailovú adresu
  • telefónne číslo
  • fakturačnú adresu
  • dodaciu adresu
  • históriu objednávok
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • zriadenie a administrácia užívateľského účtu
  • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

  • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu
  • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti
 1. Udeľujete týmto súhlas Artegos Real s.r.o., so sídlom Studienka 601, 908 75 Studienka, IČO 52 136 531, zapísaná v Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 133965/B (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

  • emailovú adresu
  • informácie o zakúpenom tovare.
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

  • zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
 3. Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom:

  • zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
 4. Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:

  • Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Heuréka.

 7. Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
  • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
  • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
  • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
  • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov